foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

flagaAn flagaF flagaN

DSC 0001 flagaP4

w2018


 Propozycje zgierskiego WODN

 Więcej informacji na stronach każdej Pracowni


 

Prosimy rejestrować się online - Zakładka -

wyszukiwanie: w polu szukana fraza wpisujemy kod, np. K.57

lub nazwisko konsultanta prowadzącego zajęcia


 

Grudniowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

sebastian

Jak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 2 - partnerstwa strategiczne - międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych

Seminarium - 4 godz.

Termin -  10 grudnia 2018 r. WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji  na stronie   lub  na stronie  Rejestracja - K.133

DZawadzki1sebastian

Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży

Seminarium - 3 godz.

Termin - 11 grudnia  2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 17.00, sala 202B

Więcej informacji  na stronie   lub  na stronie  lista zamknięta

Patronat Honorowy marszalMBT starostaBT
BMatusz

Kartki i ozdoby świąteczne nie tylko na choinkę

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania -  11 grudnia 2018 r.,  Termin II spotkania -  13 grudnia 2018 r.,
WODN Zgierz,
godz. 16.00, sala 305A

Więcej informacji na stronie - Rejestracja - K.24

AMR

Egzamin ósmoklasisty - język polski

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 12 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.43

MartaK

Komunikacja interpersonalna - udzielanie informacji zwrotnej.
Sprawdzone metody i techniki rozmów z rodzicami

Kurs doskonalący - 12 godz. (3 x 4 godz.)

Termin I spotkania - 12 grudnia 2018 r., Termin II spotkania - 9 stycznia 2019 r.Termin III spotkania - 27 lutego 2019 r. - WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji  na stronie  - Rejestracja - K.128

marasinski

Twórczość artystyczna jako gra

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 13 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 15.30, sala 205B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.131

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Turystyki wiejskiej - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne - 8 godz.

Termin I spotkania - 18 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.78

MartaK

Uczniowie z ADHD -
Bądź nauczycielem, dzięki któremu te osoby osiągną sukces w życiu

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  19 grudnia 2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 16.00,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.135

DZawadzki1

Dziecko z cukrzycą

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin - 19 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 17.00,

Rejestracja - K.206

RRyszelewski

Kurs kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs doskonalący - 10 godz. + egzamin

Termin I spotkania - 19 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.151

podgorskaJ

Nauczyciel wobec seksualności i związanych z nią zachowań problemowych ucznia

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  20 grudnia 2018 r., -  WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 202B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.154

RRyszelewski

Kurs pilotów wycieczek

Kurs doskonalący - 120 godz. + zajęcia terenowe + wycieczka szkoleniowa

Termin I spotkania - 20 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.171

RRyszelewski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk - zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne - 8 godz.

Termin I spotkania - 21 grudnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, sala 209B
- współprowadzący: egzaminator w zawodzie technik informatyk

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.80

 

cdn.

 


s3Sieć współpracy i samokształcenia, [...] to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy do korzystania z propozycji naszych konsultantów. Każdy temat oznaczony tym logotypem będzie oznaczał zaproszenie do współpracy.

 


 Udział w organizowanych przez nasz Ośrodek wydarzeniach równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu