foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Konferencja w WODN Zgierz
foto1
Cyfrowy wymiar edukacji - w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

flagaAn flagaF flagaN

 

 


 

kartkaW19

 


 

kKw1

 

  Więcej ...

 


 

cyfrowy novik1

 Więcej ...

 


 

 Propozycje zgierskiego WODN

 Więcej informacji na stronach każdej Pracowni


Prosimy rejestrować się online - Zakładka -

wyszukiwanie: w polu szukana fraza wpisujemy kod, np. K.57

lub nazwisko konsultanta prowadzącego zajęcia


 

 

Kwietniowe propozycje - zapraszają konsultanci

 

RRyszelewski

Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Kurs doskonalący - 10 godz. + egzamin

Termin I spotkania - 18 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, 

Więcej informacji  na stronie  - Rejestracja - K.157

MFigura

ang2Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2

Kurs doskonalący - 40 godz.

Termin - 18 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 19.00 - 20.30

Więcej informacji na stronie - kontynuacja

RRyszelewski

Kurs na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs doskonalący - 10 godz. + egzamin

Termin I spotkania - 23 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, 

Więcej informacji  na stronie  - Rejestracja - K.151

AMR

Standardy edukacji seksualnej - co z nich wynika, jak je interpretować?

Warsztaty metodyczne - 3 godz.Al1

Termin - 24 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji na stronie - Rejestracja - K.256

marasinski

Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 25 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 15.30, sala 205B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.41

MFigura

ang2Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2

Kurs doskonalący - 40 godz.

Termin - 25 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 19.00 - 20.30

Więcej informacji na stronie - kontynuacja

kraska

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Kurs doskonalący - 30 godz.

Termin II spotkania - 25 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji na stronie - kontynuacja

podgorskaJ

Nieśmiałość czy mutyzm?

Wsparcie edukacyjne i pomoc terapeutyczna w szkole i przedszkolu

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 26 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 15.30

Więcej informacji na stronie -

MFigura

ang2Kurs języka angielskiego na poziomie B1+

Kurs doskonalący - 40 godz.

Termin - 26 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 18.30 - 20.00

Więcej informacji na stronie - kontynuacja

marasinski

O przykładach sztuk wizualnych zamieszczonych w podręcznikach -

Nowe słowa na start

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 29 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 15.30, sala 205B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.178

MFigura

ang2Kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2

Kurs doskonalący - 40 godz.

Termin - 29 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 19.00 - 20.30

Więcej informacji na stronie - kontynuacja

MFigura

Jak pomóc uczniowi z dysleksją na lekcjach języka obcegoang2

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin - 30 kwietnia 2019 r., WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji na stronie - Rejestracja - K.220

 

 

 

cdn. 

 


s3Sieć współpracy i samokształcenia, [...] to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Zapraszamy do korzystania z propozycji naszych konsultantów. Każdy temat oznaczony tym logotypem będzie oznaczał zaproszenie do współpracy.   Udział w organizowanych przez nasz Ośrodek wydarzeniach równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu