foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

flagaAn flagaF flagaN

 

 


Patronat Honorowy  
logoM

data1


 Propozycje zgierskiego WODN

 Więcej informacji na stronach każdej Pracowni 


 Marzec 2018 r.

Prosimy rejestrować się online - Zakładka - wyszukiwanie: w polu szukana fraza wpisujemy kod, np. K.57

lub nazwisko konsultanta prowadzącego zajęcia


sunBTowa jak promienie... - konkurs recytatorski twórczości mniej znanej

konkursy

Termin -  23 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 11.00


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Obsługi turystycznej -
zasady przygotowania uczniów, arkusze egzaminacyjne, schematy oceniania

Warsztaty metodyczne

Termin II spotkania - 27 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00

Więcej informacji  na stronie - kontynuacja


Asertywność w pigułce. Jak być asertywnym i jak uczyć dzieci asertywności?

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  28 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.260


 System wartości współczesnych nastolatków

Warsztaty metodyczne - 2 godz.

Termin -  28 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.84


 Prowadzenie chóru szkolnego

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  28 marca 2018 r., WODN Zgierz,

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.101


Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Kurs doskonalący - 10 godz.

Termin I spotkania - 28 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.157


 Kwiecień 2018 r.


Moja placówka w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę.
Wykonywanie zdjęć w ministudio, pomieszczeniach i w plenerze. Obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin I spotkania -  3 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 206A

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.300


Wiedźmy, czarownice, szeptunki w różnych tekstach kultury

Warsztaty metodyczne - 2 godz.

Termin -  4 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.85


Moja placówka w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę.
Wykonywanie zdjęć w ministudio, pomieszczeniach i w plenerze. Obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro

Warsztaty metodyczne - 8 godz. (2 x 4 godz.)

Termin II spotkania -  5 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 206A

Więcej informacji  na stronie  - kontynuacja


Grafomotoryka poza granicami - czyli jak zachęcić dziecko do myślenia matematycznego

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  9 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 209B

Więcej informacji  na stronie  - Lista zamknięta


Praca z uczniem z FASD (płodowy syndrom alkoholowy) na terenie szkoły

Warsztaty metodyczne - 4 godz.

Termin -  10 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 15.30

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.154

zapisy do 29 marca 2018 r.


Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych i wykorzystanie ich na zajęciach artystycznych

Warsztaty metodyczne - 5 godz.

Termin -  11 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz,

Więcej informacji  na stronie lub na stronie Rejestracja - K.389


O błędach językowych nie tylko dla polonistów (trzy części po dwie godziny)

Warsztaty metodyczne - 6 godz. (3 x 2 godz.)

Termin I spotkania -  11 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 311B

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.88


 Wsparcie dziecka z doświadczeniami traumy

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin  -  12 marca 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.30, 

Więcej informacji  na stronie  Rejestracja - K.169


Pierwsza pomoc u niemowląt i dzieci

Warsztaty metodyczne - 3 godz.

Termin -  9 kwietnia 2018 r., WODN Zgierz, godz. 16.00, sala 203B

Więcej informacji  na stronie  - Lista zamknięta


 cdn.

 


s3Sieć współpracy i samokształcenia, [...] to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Podobnie jak w wypadku rocznych planów wspomagania, członkowie sieci mogą korzystać z własnych doświadczeń, ale również pomocy zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy do korzystania z propozycji naszych konsultantów. Każdy temat oznaczony tym logotypem będzie oznaczał zaproszenie do współpracy. Nasze sieci

 


 Zaproszenia z regionu


 

  Przypominamy - zaproszenia innych ośrodków WODN województwa łódzkiego znajdują się w zakładce WSIP    


     

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu