Język angielski-zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych !!!

K.1030– 28 stycznia 2021, godz. 17.00- seminarium Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 – Iwona Trojak-Wojtczak, platforma Teams
K.561– 02 lutego 2021 godz. 16.00- warsztat metodyczny online- Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 – Małgorzata Figura, platforma Teams
K.1031– 04 lutego 2021 godz.17.00- seminarium Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu matury z języka angielskiego w roku 2021 – Iwona Trojak-Wojtczak, platforma Teams

Font Resize