Giełda Dobrych Praktyk Pedagogicznych

 Statystyki

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapraszamy do udziału w III edycji Wojewódzkiej Giełdy Dobrych Praktyk Pedagogicznych z zakresu prac wytwórczych.
Zgłoszenia udziału w Giełdzie należy dokonać do 30 września 2020r.
Prace dostarczamy do 31 grudnia.

Załącznik nr 1 (do prac wytwórczych) 
Załącznik nr 2 (do pomocy naukowych)

regulamin


ARCHIWUM

W czasie konferencji zorganizowanej 4 marca 2020 r. przez WODN w Zgierzu ogłoszono wyniki rywalizacji w ramach Wojewódzkiej Giełdy Dobrych Praktyk Pedagogicznych. W tym roku nauczyciele z wielu placówek oświatowych prezentowali swoje prace w trzech kategoriach – edukacja 0-III, edukacja IV-VI i pomoce naukowe. Wcześniej, bo 11-13 lutego 11 osobowa komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych na Giełdę. Jury postanowiło, że 10  osób otrzymało wyróżnienia za swoje prace, zaś laureatami Giełdy zostały:

  • Anna Kazur
  • Magdalena Barburska
  • Paulina Hefczyńska
  • Elżbieta Pecyna

Osoby te otrzymały certyfikaty, statuetki i tytuł Twórczy Nauczyciel Województwa Łódzkiego 2020.

W dniach 11-13 lutego komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych na Giełdę. Wyniki pracy komisji będą ogłoszone na konferencji. Wtedy również poznamy osoby, które uzyskały tytuł „Twórczy Nauczyciel Województwa Łódzkiego 2019/2020”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na konferencję i finał Giełdy, który odbędzie się 4 marca o godz. 14.00 w siedzibie WODN.

 

Szanowni Państwo

Już po raz drugi pracownia informatyczno-techniczna realizować będzie projekt promujący działalność innowacyjno-popularyzatorską nauczycieli. To przedsięwzięcie dla nauczycieli, którzy z uczniami wykonują prace wytwórcze nie tylko na zajęciach techniki. Dodatkowo w tym roku na konkurs można będzie zgłaszać samodzielnie wykonane pomoce naukowe do zajęć edukacyjnych.

Szczegóły dotyczące „Giełdy” można znaleźć w REGULAMINIE. (pdf.)
Załączniki: prace wytwórcze oraz pomoce naukowe.
Zgłoszenie wysyłamy zwykłym e-mailem na adres b.matusz@get.edu.pl podając imię i nazwisko, placówka, e-mail i tel. kontaktowy

Publikacja książkowa wydana w ramach Giełdy Dobrych Praktyk Pedagogicznych – 2018/2019
Publikacja książkowa wydana w ramach Giełdy Dobrych Praktyk Pedagogicznych – 2019/2020