foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

giełda czołówka 3To nowa inicjatywa pracowni informatyczno-technicznej zgodna z drugim priorytetem MEN na rok 2018/19 (Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów)


Finał Giełdy Dobrych Praktyk Pedagogicznych w zakresie zadan wytwórczych

27 lutego odbyło się seminarium dla nauczycieli (głównie techniki) - „Dylematy edukacji technicznej w szkole – tradycja i nowoczesność”.  W drugiej  części spotkania podsumowano wyniki giełdy, wręczono pamiątkowe dyplomy , nagrody oraz przyznano tytuły - Twórczy Nauczyciel Województwa Łódzkiego 2019. Finalistkami giełdy w roku 2019 zastały: 
   1. Aleksandra Śliwińska
   2. Aleksandra Domańska
   3. Agnieszka Zielonka
   4. Claudia Darnikowska
   5. Bogumiła Wolszczak
   6. Barbara Kassassir
   7. Honorata Robak
                                                            Gratulujemy.

Prace uczestników giełdy opublikowane zostały w książce promującej kreatywnych nauczycieli.

              okładka jedna strona

Relacja zdjęciowa z seminarium znajduje się poniżej.

UWAGA

Komisja konkursowa powołana przed dyrektora WODN w Zgierzu dokonała w dniach 18-20 grudnia oceny prac zgłoszonych na GIEŁDĘ.

Ogółem 15 nauczycieli zgłosiło 42 prace wytwórcze. 
Podsumowanie "Wojewódzkiej Giełdy Dobrych Praktyk Pedagogicznych w zakresie zadań wytwórczych" odbędzie się w czasie seminatrium nt. roli prac wytwórczych we wszechstronnej edukacji uczniów -  27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie WODN w Zgierzu ul. 3 Maja 46.

Skład komisji konkursowej: Ewelina Bień, Anna Cain, Cezary Marasiński, Alicja Matusz-Rżewska, Bronisław Matusz, Robert Podgórski, Krystyna Mudent, Rafał Ryszelewski.

Wystawę prac zgłoszonych na giełdę można zwiedząc we wtorki, środy i czwartki w czasie pracy WODN.

 


Założeniem tego projektu jest upowszechnienie wśród nauczycieli cennych propozycji zajęć wytwórczych skierowanych do uczniów  tak w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Zaprezentowane prace będzie można obejrzeć na wystawie i porozmawiać z autorami w czasie sesji popularno-naukowej. Najciekawsze prace zamieszczone zostaną w okolicznościowym wydawnictwie - "Daj szansę zdolnym i kreatywnym uczniom".

Nauczyciele biorący udział w giełdzie pomysłów mają możliwość zdobycia tytułu "Twórczy nauczyciel województwa łódzkiego 2018/2019".

Harmonogram:

  • do 31 października zgłoś max. 3 prace wytwórcze z dowolnego poziomu nauczania wraz z uproszczoną dokumentacją,
  • dostarcz prace do pracowni WODN w Zgierzu w celu wykonania dokumentacji zdjęciowej i przygotowania ich do okolicznościowej wystawy,
  • grudzień-marzec (w zależności od ilości prac) - podsumowanie wyników giełdy w czasie sesji popularno-naukowej  

Poniżej zamieszczono regulamin "giełdy" oraz przykładową, uproszczoną dokumentację pracy wytwórczej.

Załączniki (doc) do pobrania:

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu