foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

rok 2016 17

25 kwietnia nauczyciele techniki spotkali się na konferencji dotyczącej wdrażania nowej podstawy programowej. Omówiono najważniejsze zmiany programowe i organizacyjne. Odbyło się również spotkanie z autorami podstawy programowej.

01134568

Konferencja dla nauczycieli edukacji informatycznej przebiegła zgodnie z planem. Uczestniczyło w niej 15 nauczycieli z różnych szkół podstawowych i gimnazjów. Celem zajęć warsztatowych przeprowadzonych w ramach konferencji było ukazanie informatyki (kodowania i programowania) w czterech odsłonach - od pracy bez komputera do programowania robotów i pisania skryptów za pomocą bloczków w programie Scratch Junior. Wszystkie zajęcia były nie tylko nauką nowych form pracy z dziećmi, ale dobrą zabawą również dla nauczycieli.

1325647891011


21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w WODN w Zgierzu odbędzie się konferencja skierowana głównie do nauczycieli klas młodszych ZABAWA - NAUKA - PROGRAMOWANIE (czyli o kodowaniu i programowaniu w edukacji)

program konferencji informatyki 0

25 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w WODN w Zgierzu odbędzie się konferencja przedmiotowa z TECHNIKI, na którą zapraszam szczególnie nauczycieli techniki oraz dyrektorów szkół podstawowych. W nowej podstawie programowej znajdują się nowe treści programowe (np. mechatronika, włókiennictwo) oraz zmienia się "podejście" do przedmiotu - od września zwanego TECHNIKA. Nowym jest przede wszystkim to, że nareszcie przedmiot ten ma być realizowany w wyznaczonej do tego celu "pracowni techniki". Taka sala ma być właściwie oznakowana, a z czasem wyposażona w narzędzia i urządzenia. Podstawową formą pracy mają być projekty łączące zagadnienia teoretyczne z zadaniami wytwórczymi wykonywanymi przez uczniów.

Szczegóły można przeczytać w zamieszczonej podstawie programowej

program konferencji techniki 0


W konferencji uczetniczyć będą autorzy podstawy programowej.

 

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu