foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

Pracownia Mediacji Rówieśniczych - Szkolnych

 

 
DNowak1  

mgr Dariusz Nowak

Dyżur: piątek 15.00 - 17.00 

    Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

więcej...    

 

Oferta szkoleniowa  Pracowni


 

 

 

   II Edycja Projektu „Mediacje Rówieśnicze - Szkolne” realizowanego przez WODN w Zgierzu
w roku szkolnym 2017/2018
 

Mija już rok od momentu jak po raz pierwszy WODN w Zgierzu rozpoczął wdrażanie Pilotażowego Projektu pt.: „Mediacje Rówieśnicze - Szkolne”. Od początku realizacji był on objęty patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi oraz Starosty Powiatu Zgierskiego w Zgierzu. W roku szkolnym 2016/2017 wzięło w nim udział 11 szkół różnych typów od szkoły podstawowej poprzez zespoły szkolno - gimnazjalne, aż do szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu z podstawowymi zasadami i metodami mediacji w szkole zapoznało się 297 nauczycieli oraz 151 uczniów, którzy zostali jednocześnie uczniowskimi mediatorami.

Po roku wiemy już, że mediacje zbliżają uczniów do siebie, pomagają lepiej wzajemnie rozumieć się, uczą konstruktywnego rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w przyszłości zanim dojdzie do eskalacji konfliktu. Tworzą wyjątkową kulturę rozwiązywania konfliktów w drodze porozumienia.

Mając to wszystko na uwadze, a także ogromny sukces I Edycji Projektu serdecznie zapraszamy kolejne 10 szkół współpracujących z WODN w Zgierzu do II Edycji Projektu pt.: „Mediacje Rówieśnicze - Szkolne”.

Szkoła to miejsce, w którym nasi uczniowie spędzają większość czasu. Zdobywają tu nie tylko wiedzę, uczą się również wielu zachowań, kształtują własne relacje z drugim człowiekiem. Coraz częściej niestety współczesna szkoła staje się miejscem rywalizacji, która nie zawsze przyjmuje właściwy wymiar. Sukcesy i niepowodzenia szkolne uczniów wywołują wiele negatywnych uczuć np.: zazdrość, chęć zemsty, odwetu, niechęć do drugiej osoby. To powoduje, że uczniowie mogą zachowywać się wobec siebie wrogo. Dochodzi do kłótni, obmowy, wyśmiewania, złośliwości. Występuje gwałtowność, agresja, a konflikty są rozwiązywane za pomocą przemocy.

Szansą na rozwiązywanie tego typu sytuacji jest osoba mediatora rówieśniczego w szkole. Może on pomóc w rozwiązywaniu problemów, czy konfliktów w sposób konstruktywny i sensowny, bez doprowadzenia do eskalacji konfliktu czy przemocy.

Mediacja szkolna jest nowoczesną metodą rozwiązywania konfliktów, która będzie cieszyć się coraz większą popularnością. Polega na prowadzeniu mediacji w przypadku konfliktów pomiędzy dwoma lub więcej uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą konstruktywnie porozumieć. Funkcję mediatora pełni tu uczeń danej szkoły, który cieszy się autorytetem, poza tym zajmuje podobną pozycję co jego rówieśnicy, co daje mu możliwość dobrego orientowania się w konfliktach, do jakich dochodzi w danym środowisku szkolnym.

Celem mediacji rówieśniczej jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami, bowiem brak tutaj przegranych. Rozwiązanie konfliktu następuje przez wspólnie przyjęte porozumienie, które umożliwia realizowanie interesów na akceptowalnym przez wszystkie strony poziomie. Mediacja taka kończyć się będzie pisemnym utrwaleniem rezultatów.   

Cele projektu:

 • przejęcie odpowiedzialności uczniów za własne postępowanie,
 • kształtowanie postawy tolerancji,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji,
 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Szczegółowe etapy wdrażania projektu:

 • spotkanie eksperckie w WODN w Zgierzu z dyrektorami placówek w celu przedstawienia podstawowych założeń projektowych,
 • prezentacja radzie pedagogicznej metody i założeń projektu „Mediacji rówieśniczych - szkolnych” oraz uzyskanie zgody na jego wprowadzenie,
 • wybór osób odpowiedzialnych za wdrażanie projektu w placówce - opiekunów mediatorów rówieśników,
 • prezentacja metody i założeń projektu „Mediacji rówieśniczych - szkolnych” uczniom,
 • wybór mediatorów rówieśników - osób godnych zaufania, wzorów do naśladowania, pozytywnych autorytetów,
 • szkolenie dla opiekunów oraz mediatorów rówieśników nt. rozwiązywania konfliktów, zasad prowadzenia mediacji, zadań mediatora, technik wykorzystywanych w mediacji. - ok. 20 godz. Szkoleniowych,
 • wprowadzenie metody mediacji rówieśniczych jako metody rozwiązywania konfliktów w szkole,
 • powołanie szkolnego Klubu Mediatora,
 • cykliczne spotkania w ramach sieci dla opiekunów oraz mediatorów rówieśników.

Rezultaty wdrożeniowe projektu:

 • wprowadzenie do pracy z uczniami w szkole metody mediacji rówieśniczej,
 • rozwiniecie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania konfliktów,
 • rozwiniecie umiejętności komunikacji oraz aktywnej postawy tolerancji,
 • propagowanie w środowisku lokalnym kultury konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • powołanie Szkolnych Klubów Mediacji,
 • zbudowanie sieci nauczycieli opiekunów mediatorów szkolnych.
 

 
 

Oferta szkoleniowa Pracowni - propozycje szkoleń dla Rad Pedagogicznych

 

Rejestracja...

Karta zgłoszenia...


•  Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 3 godz. -  mejsce - Placówka zamawiająca

Dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pojawia się we współczesnej szkole coraz więcej. Wszyscy staramy się więc pozyskać informację na temat pracy z takimi dziećmi, aby najlepiej jak to możliwe pomóc im w uzyskaniu sukcesu edukacyjnego. Szkolenie prowadzone jest przez trenera metodami warsztatowymi. Zawiera mini wykłady oraz prezentacje filmowe.

W trakcie szkolenia trener:

 • omawia różnice pomiędzy specyficznymi a specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci
 • przedstawia zagadnienia funkcjonowania w szkole dzieci autystycznych, z zespołem Aspargera, agresywnych i ADHD.
 • wspólnie z grupą buduje bazę dobrych pomysłów na prace z tymi dziećmi
 • ćwiczy z wykorzystaniem coachingu zasady rozmowy z rodzicami tych dzieci

- Rejestracja...


•  Ocenianie kształtujące - mejsce - Placówka zamawiająca  - 3 godz.

Liczne badania i raporty dowodzą, że ocenianie kształtujące tzw.: OK jest bardzo efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów. Profesor John Hattie w swoich wieloletnich badaniach stawia ocenianie kształtujące na czele najkorzystniejszych interwencji w nauczaniu. Aktywizuje ono wszystkich uczniów w proces nauki. Jest ono także wymaganym elementem nauczania przez MEN. W trakcie szkolenia prowadzonego warsztatowo nauczyciele mają przedstawiane dwa podejścia do oceniania kształtującego. Jedno od strony technik i sposobów zastosowania OK – Elementy oceniania kształtującego i drugie od strony idei – po co stosujemy ocenianie kształtujące – Strategie oceniania kształtującego.

Po szkoleniu nauczyciele:

 • wiedzą czym jest ocenianie kształtujące i komu służy,
 • zapoznali się z założeniami i elementami oceniania kształtującego,
 • potrafią praktycznie zastosować OK na lekcjach,
 • mają podwaliny do przygotowania szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów,
 • wspólnie opracowują i wdrażają modele pozwalające na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach.

- Rejestracja...


•  Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzia coachingu nauczyciela i wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodziacami - mejsce - Placówka zamawiająca - 3 godz.

Zdarzają się sytuację, w których problemy z zachowaniem dzieci powodują poczucie bezradności lub złości w nauczycielach. Coraz częściej chcemy też bardziej świadomie prowadzić dzieci od zależności do samodzielności, od dyscypliny do samodyscypliny, od małej świadomości siebie do adekwatnej samooceny, od grania ról do bycia sobą, od zachęcania do automotywacji. Jest to szkolenie warsztatowe z elementami mini wykładów wprowadzające uczestników w nowe zadania nauczyciela we współczesnej szkole. Podczas wspólnych zajęć grupa uzyskuje odpowiedź na pytanie: jakie role powinien pełnić dziś wychowawca i jakie techniki proponowane w psychologii zarządzania mogą ułatwić mu pracę z wychowankami?

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają techniki coachingowe przydatne w pracy wychowawcy/nauczyciela,
 • przeprowadzą krótkie rozmowy coachingowe,
 • ustalą i przepracują cele własnego rozwoju osobistego.

- Rejestracja...


•  Mediacje szkolne (rozwiązywanie konfliktów) - nauczyciel jako mediator - mejsce - Placówka zamawiająca - 3 godz.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. W jego trakcie trener wykorzystuje takie metody pracy jak: mini - wykłady wprowadzające, symulacje mediacji (realizowane w oparciu o rzeczywiste sytuacje konfliktowe występujące w szkołach).

Szkolenie ma na celu:

 • zapoznanie uczestników szkolenia ze skutecznymi technikami komunikacyjnymi – jak komunikować się otwarcie i bez przemocy,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi wśród uczniów,
 • zapoznać uczestników z procedurą mediacji,
 • przedstawić zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne.
 • ukazać zalety mediacji, korzyści dla uczniów biorących udział w mediacji.
 • wykształcenie w uczestnikach umiejętności prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów.

- Rejestracja...


•  Metody korygujące niepożądane zachowania w szkole oraz skrzynka narzędzi behawioralnych w pracy nauczyciela z "trudnym" dzieckiem - mejsce - Placówka zamawiająca - 3 godz.

Zachowaniami trudnymi nazywamy te, które naruszają zasady regulaminu szkolnego lub tzw. normy ogólnospołeczne. Cechują się różnym stopniem nasilenia, częstotliwości i szkodliwości dla otoczenia oraz samego dziecka. Najczęściej mamy do czynienia z takimi zrachowaniami jak: agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, notoryczne przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, jeśli uczeń wagaruje, lekceważy naukę i szkołę, odmawia współpracy, łamie zasady regulaminu, niszczy mienie szkoły, kradnie.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. W jego trakcie trener pokazuje metody korygujące trudne zachowania uczniów oraz behawioralne metody pracy z uczniami.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • poznają zasady działania dzieci „trudnych wychowawczo”
 • poznają metody korygujące zachowania
 • nabywają umiejętności pracy algorytmami behawioralnymi w pracy z uczniami
 • otrzymują skrzynkę narzędzi behawioralnych do stosowania w praktyce szkolnej.

- Rejestracja...


To już było...

 

Klika foto-wspomnień ze szkoleń nauczycieli - przełom lutego i marca 2017 r.

 

 W I edycji Projektu udział wzięły Placówki...

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu