foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

 

Pracownia Awansu Zawodowego

 

 

kraska  

mgr Dorota Kraska

Dyżur:  czwartek 13.30 - 15.30

    Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

więcej...    

 


Oferta szkoleniowa Pracowni


 

 

 

 
 

Oferta:

Konsultacje indywidualne i zbiorowe w zakresie:

  • projektowanie planu rozwoju zawodowego
  • tworzenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu
  • inne - zaproponowane przez osoby zainteresowane

Sesje coachingowe dla nauczycieli i dyrektorów!


 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

 


•  Mocne i słabe strony szkoły w kontekście analizy diagnoz prowadzonych przez szkołę 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz zespoły przedmiotowe Treści: analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa, * rodzaje diagnoz i narzędzia do badania ich wyników, * wnioski i rekomendacje do dalszej pracy    - Rejestracja...


•  Różni uczniowie, różne style nauczania - jak to pogodzić w klasie szkolnej? - indywidualizacja nauczania 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół  Treści: zasada indywidualizacji nauczania, * formy i metody pracy z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w uczeniu się, * diagnoza uczniów i ich stylów uczenia się, * diagnoza stylów nauczania nauczycieli, * organizacja procesu nauczania uwzględniająca wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów    - Rejestracja...


•  Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie nauczania i uczenia się 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: umiejętności kluczowe, * umiejętności kluczowe w polskim i europejskim prawie oświatowym, * rola umiejętności kluczowych w uczeniu się przez całe życie, * organizowanie procesu nauczania i uczenia się wspomagających rozwój umiejętności kluczowych    - Rejestracja...


•  Monitorowanie Podstawy programowej 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz zespoły przedmiotowe Treści: monitorowanie Podstawy programowej w prawie oświatowym, * zadania dyrektora w procesie monitorowania Podstawy programowej, * zadania nauczyciela w procesie monitorowania Podstawy programowej, * narzędzia monitorowania Podstawy programowej    - Rejestracja...


•  Metoda projektów - wyzwanie dzisiejszej szkoły i przedszkola 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: projekt edukacyjny i Webquest jako metoda nauczania, * metody pracy kształtujące umiejętność pracy w zespole, * tworzenie efektywnych grup uczniów podczas pracy metodą projektu, * ocenianie uczniów podczas pracy metodą projektu    - Rejestracja...


 •  Innowacje pedagogiczne 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: innowacje pedagogiczne, * tworzenie program innowacji pedagogicznej, * katalog pomysłów na własną innowację    - Rejestracja...


•  Badania własne w szkole - refleksja nad własną pracą a nie papierologia!  4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkola Treści:  różnica między funkcją ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, * dobór obszarów do badania w ewaluacji wewnętrznej, * narzędzia badawcze ewaluacji wewnętrznej, * narzędzia badawcze wspomagające autorefleksję nauczycieli      - Rejestracja...


•  Rola nauczyciela we współczesnej szkole 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści: nauczyciel i dyrektor w roli mentora, coacha, tutora i przywódcy, * metody pracy wspierające pełnienie różnorakich ról przez nauczycieli     - Rejestracja...


•  Komunikacja interpersonalna w kontaktach z rodzicami 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  elementy komunikacji interpersonalnej, * bariery komunikacyjne w kontaktach z rodzicami, * przykłady rozwiązań problemów komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami     - Rejestracja...


•  Modyfikacja programów nauczania, innowacje pedagogiczne 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  program nauczania i innowacja w prawie oświatowym, * możliwości pozyskania programów nauczania, * zakres modyfikacji programów nauczania, * dokumentowanie modyfikowania programów nauczania oraz innowacji pedagogicznych    - Rejestracja...


•  Tablica interaktywna w pracy nauczyciela 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  obsługa tablicy interaktywnej, * wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dostępnymi programami edukacyjnymi i internetem, * tworzenie ćwiczeń z użyciem narzędzi tablicy interaktywnej, * sytuacje dydaktyczne, podczas których warto stosować tablicę interaktywną     - Rejestracja...


•  Wartości w życiu człowieka i szkoły / placówki 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli Treści:  wartości i postawy w życiu jednostki, zespołu, organizacji, * wartości i postawy w prawie oświatowym, * rozumienie wartości i postaw a działania podejmowane w szkole / placówce     - Rejestracja...


•  Współpraca nauczyieli w zakresie realizowania treści z doradztwa zawodowego 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli  Treści:  doradztwo zawodowe w prawie oświatowym, * podział treści podstawy programowej doradztwa zawodowego do realizacji przez nauczycieli różnych specjalności, * metody i formy pracy na zajęciach z doradztwa zawodowego    - Rejestracja...


•  Kreatywność i nnowacyjność - jak kształtować te kompetencje wśród uczniów 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli  Treści:  zadania szkoły w zakresie kształtowania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, * metody i formy pracy sprzyjające kształtowaniu kreatywności i innowacyjności, * przykłady ćwiczeń rozwijających kreatywne myślenie i innowacyjność wśród uczniów    - Rejestracja...


•  Szkolenie na zamówienie 4 godz. - miejsce realizacji - Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli  Treści:  tematyka zgodna z potrzebami szkoły    - Rejestracja...


 


Copyright © 2019 WODN w Zgierzu