foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

rok 2016 17

Wszystkie urządzenia i maszyny będące w dyspozycji pracowni i wykorzystywane na zajęciach warsztatowych pogrupowano zgodnie z technikami. Kolorem zielonym oznakowano urządzenia/narzędzia konieczne w pracowni techniki. Kolorem żółtym - urządzenia i narzędzia zalecane/wskazane, kolorem czerwonym - urządzenia i maszyny ułatwiające pracę nauczyciela, ale nie będące w pierwszej kolejności zakupu. 

Osoby pierwszy raz organizujące pracownię techniki w szkole mogą skorzystać z pomocy konsultanta w czasie dyżuru. Można również wspólnie ustalić wyposażenie swojej pracowni oraz skorzystać z opracowanych regulaminów i instrukcji.

Narzędzia i urządzenia do obróbki materiałów papierniczych

 

Narzędzia i urządzenia do obróbki materiałów włókienniczych

 

Narzędzia i urządzenia do obróbki drewna

 

Materiały papiernicze 

 

Copyright © 2017 WODN w Zgierzu