foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


 promujeLBT

konferencjaBnKonferencje organizowane przez WODN w Zgierzu

w roku szkolnym 2017/2018


konferencjaBn

•  „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19) - o społecznych i kulturowych reprezentacjach śmierci - Konferencja - Termin - luty 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz - 4 godz.

Adresaci: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Treści: różne ujęcia tematyki śmierci w literaturze, muzyce, malarstwie, historii, filozofii, naukach społecznych i medycynie


konferencjaBn

•  Jak wspierać rozwój zawodowy ucznia - Konferencja - Termin - 15 marca 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz - 4 godz.,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.38

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy szkół wszystkich szczebli  Treści: rozwój zawodowy człowieka w różnych okresach rozwojowych, * od zamiłowań do zainteresowań i do wyboru zawodu, * rozwiązania metodyczne na rzecz wspomagania rozwoju zawodowego na różnych etapach edukacji


konferencjaBn

•  Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej i matematycznej - Konferencja - Termin - marzec 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz - 3 godz.,  - Koszt -  - Rejestracja - K.45

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przedmiotów przyrodniczych Treści: prezentacja gier dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania w edukacji


 konferencjaBn•  Międzynarodowa konferencja „Od nauczania do uczenia się - daltońskie inspiracje” - Konferencja - Termin - 13 i 14 kwietnia 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz - 15 godz.,  - Koszt - 500 zł  - Rejestracja - K.39

Adresaci: dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli Treści: zgodnie z programem konferencji


 konferencjaBn•  Konferencja nauczycieli techniki i informatyki w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej - Konferencja - Termin - maj 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz - 4 godz.,  - Koszt -  - Rejestracja - K.197

Adresaci: nauczyciele techniki, informatyki Treści: zgodnie z programem konferencji


 

 

To już było...


 


Copyright © 2017 WODN w Zgierzu