foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

 konkursy  Katalog konkursów i adresy e-mail osób, które przyjmują zgłoszenia

 

 

styczeń 2019

 

 

koledaKonkurs wokalny dla dzieci i młodzieży "Płynąca kolęda" -  1 dzień - Termin - 11 stycznia 2019 r. r. - mejsce - WODN Zgierz  - Koszt - bezpłatne -

Adresat: konkurs skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek edukacyjnych  Założenia i cele konkursu: kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie kolęd i pastorałek * umuzykalnienie dzieci i młodzieży * kształtowanie pozytywnych emocji w związku z działaniami muzycznymi * podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd * prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli * ujawnienie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży

Zaprasza mgr Ewelina Bień


 

 

 

 


Konkursy z lat poprzednich

 

 


 

Oglądane
Copyright © 2019 WODN w Zgierzu