foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Konferencja w WODN Zgierz
foto1
Cyfrowy wymiar edukacji - w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

 

Kursy kwalifikacyjne

 

maj 2019

 

 

 

Zarządzanie oświatą   Kurs kwalifikacyjny - 260 godz. (11 maja 2019 r. - 20 lutego 2020 r.) - Termin I spotkania - 11 maja 2019 r. - mejsce - WODN Zgierz  - Koszt - 1500 zł - jednorazowo lub w 2 ratach (1 rata - do 5 maja, 2 rata - do 15 listopada 2019 r.) - Rejestracja - K.1

Adresat: uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, legitymujący się dyplomem ukończnia studiów wyższych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października  2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz.1597) przygotowujący się do pełnienia tej funkcji.

 

Rejestracja i zapisy - do 5 maja 2019 r.

Wpłaty na kontoBank Pekao SA I O. w Zgierzu 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 

zgoda

 

 

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu