foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


 promujeLBT

LAIT08

 

10817

•  EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA - analiza nowej Podstawy programowej - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 5 godz. sala 203B - godz. 17.00 - 19.00 - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.434

Nauczyciele EdBkartkiRefBT

70817

•  Program autorski - innowacja - co to jest program autorski - praktyka i dylematy - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 4 godz. sala 209B - godz. 9.00 - 12.00 - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.574

 17817

•  Przygotowanie do nowego roku szkolnego, młody nauczyciel w obliczu nowej Podstawy programowej - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 4 godz. sala 209B - godz. 9.00 - 12.00 - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.575

Adresat - nauczyciele szkół i przedszkoli rozpoczynający pracę lub nie przekraczający 3 lat pracy.

Podczas zajęć dowiemy się jak przygotować pracownię do przyjęcia dzieci, jak przygotować się do pierwszego zebrania w jaki sposób przygotować sobie podstawowe dokumenty i jak je wypełniać, dowiemy się również jak planować sobie pracę.

kartkiRefBT

21817

•  Czy można pracować bez podręcznika w przedszkolu? - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 4 godz. sala 209B - godz. 9.00 - 12.00 - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.576

Aktywne zajęcia mające na celu przygotowanie do pracy na własnych materiałach dostosowanych do potrzeb dzieci.

22817

•  Eksperymenty, pokazy, doświadczenia na lekcjach biologii w VII klasie - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 4 godz. - godz. 10.00 - sala 111A - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.571

Obserwujemy, projektujemy i wykonujemy doświadczenia biologiczne dla klasy VII, czyli „Poznaj swoje ciało”. Warsztaty dla nauczycieli biologii (i nie tylko)

23817

 •  Nauczyciel matematyki na progu nowego roku szkolnego 2017/2018 - Seminarium - WODN Zgierz, 3 godz. - godz. 15.00 - sala 209B - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.560

Podczas spotkania nauczyciele:

  • zapoznają się ze zmianami w prawie oświatowym oraz priorytetami MEN i ŁKO w przyszłym roku szkolnym,
  • porozmawiają o konieczności modyfikacji programu nauczania,
  • podzielą się sposobami na uporządkowanie dokumentacji nauczyciela matematyki,
  • dowiedzą się o możliwościach uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów z nauczaniem i uczeniem się matematyki.
23817

•  Eksperymenty, pokazy, doświadczenia na lekcjach fizyki w VII klasie - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 4 godz. - godz. 10.00 - sala 111A - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.572

Zaplanujmy i przeprowadźmy doświadczenia uczniowskie proponowane w Podstawie Programowej i wzbogaćmy je o własne pomysły. Jak zilustrować zasady dynamiki? Może porównamy swoją moc z mocą żelazka lub samochodu? Archimedes i Pascal - nie tylko teoria. I inne propozycje.kartkiRefBT

23817

•  Opracowanie i ewaluacja szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 6 godz. - godz. 10.00 - sala 202B - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.568

Adresat: specjaliści szkolni (psycholog, pedagog, socjoterapeuta) odpowiedzialni za opracowywanie SPP-W  i wszyscy nauczyciele zainteresowani tą tematyką.

Udział w szkoleniu będzie potwierdzony zaświadczeniem.kartkiRefBT

24817

 Modyfikacja programów nauczania - Seminarium - WODN Zgierz, 3 godz. - godz. 13.00 - sala 209B - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.561

Podczas spotkania nauczyciele:

  • zapoznają się ze sposobami pozyskiwania programów nauczania zapisanymi w prawie oświatowym,
  • poznają strukturę programu nauczania,
  • porozmawiają o konieczności modyfikacji programu nauczania,
  • dowiedzą się, jak należy dokonać modyfikacji,
  • porozmawiają na temat innowacji na lekcjach swoich przedmiotów.
24817

•  Realizacja Podstawy programowej z biologii i geografii w klasie VII - Seminarium - WODN Zgierz, 4 godz. - godz. 10.00 - sala 111A - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.573

Zapraszamy do pogłębionej analizy PP z biologii i geografii w kontekście spójności z obecną podstawą z przyrody i korelacji międzyprzedmiotowych. Co obecni uczniowie klas VI już potrafią, co musimy uzupełnić, jakie umiejętności uzyskane w klasach III - VI możemy wykorzystać? Jak pracować w kasie VII?

Jak może współpracować nauczyciel biologii i geografii (w kontekście całego cyklu nauczania).kartkiRefBT

29817 •  Self-adwokaci - czyli jak rozwijać asertywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 3 godz. - godz. 15.00 - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.567
29817

•  EBRU na koszulce - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 3 godz. - godz. 10.00 - sala 205B - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.563

Jak wydrukować niewielki motyw graficzny na koszulce, stosując technikę EBRU. UWAGA: Uczestnicy przynoszą własne bawełniane T-shirty, białe lub jasne.

300817 •  Jak rozwijać kreatywność uczniów - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 3 godz. - godz. 16.00 - 18.15 - sala 310B - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.570
31817

•  Przygotowanie do nowego roku szkolnego, młody nauczyciel w obliczu nowej Podstawy programowej - Warsztaty metodyczne - WODN Zgierz, 4 godz. sala 209B - godz. 9.00 - 12.00 - Koszt - bezpłatnie - Rejestracja - K.575

Adresat - nauczyciele szkół i przedszkoli rozpoczynający pracę lub nie przekraczający 3 lat pracy.

Podczas zajęć dowiemy się jak przygotować pracownię do przyjęcia dzieci, jak przygotować się do pierwszego zebrania w jaki sposób przygotować sobie podstawowe dokumenty i jak je wypełniać, dowiemy się również jak planować sobie pracę.

kartkiRefBT

   
   
   
   
   

Copyright © 2017 WODN w Zgierzu