foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


 promujeLBT

Terminy i miejsce zajęć - po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem. Wszystkie lekcje

(z wyjątkiem K.422) są bezpłatne. Zapraszamy

 ​

Pracownia informatyczno-techniczna

 - dr Bronisław Matusz

Kod

ptakiBT• Kochajmy ptaki - spotkanie z fotografem przyrody - 1 godz.

Dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych fotografią przyrodniczą i poznawaniem zwyczajów rodzimej fauny

 • przygotowanie do wyprawy przyrodniczej (strój, mapy, przewodniki, sprzęt, rozpoznanie - fauna i flora terenu)
 • zapoznanie ze sprzętem  dodatkowym (dalmierz, lornetka, luneta, GPS, sprzęt radiowy, czatownie, odstraszacze, siatki ...)
 • pokaz sprzętu fotograficznego i filmowego (aparat, kamera, maskowania ...) 
 • pokaz zdjęć i historia ich powstania
 • dyskusja, pytania

 

 

K.32

Pracownia muzyczna

- mgr Ewelina Bień

Kod

singer„Głos Twoją wizytówką” - warsztaty głosowo-dykcyjne dla młodzieży - 3 godz.

 • doskonalenie techniki recytacji poprzez: ustalenie prawidłowego toru oddechowego oraz właściwej fonacji,
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej,
 • ćwiczenia dykcyjne oparte na tekstach literackich,
 • poznanie zasad prawidłowej wymowy zgodnej z normą językową. 

 

 

K.416

Pracownia plastyczna

 - dr Cezary Marasiński

 Kod

EBRU reklama
Zajęcia EBRU - 2 - 3 godz.

 • w zajęciach biorą udział grupy dzieci lub młodzieży (15-25 osób) oraz ich nauczyciele-opiekunowie 
 • każdy z uczestników wykonuje zestaw ćwiczeń turecką techniką EBRU 
 • uczestnicy pracują w parach (2 osoby przy jednej kuwecie) 
 • prace wykonane podczas zajęć są własnością uczestników 
 • nauczyciele-opiekunowie grup otrzymują potwierdzenie udziału w zajęciach

 

K.422

zajęcia płatne

Pracownia polonistyczna

 - dr Alicja Matusz-Rżewska

Kod

przyjaciolkiKomunikacja interpersonalna dla każdego - 3 godz.

 • najważniejsze założeniami skutecznej komunikacji,
 • podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
 • reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
 • specyfika komunikacji pozawerbalnej,
 • ćwiczenia praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej

 

K.417

wiedzma• Ciemna strona baśni, czyli o baśniach w mrocznej odsłonie - 2 godz.

 • ustalenia  teoretyczno-literackie dotyczące baśni,
 • sylwetki znanych baśniopisarzy,
 • pierwotne wersje znanych baśni,
 • literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja znanych baśni

 

K.418

sienkiewiczBTSienkiewicz mniej znany... - 1 godz.

zapoznanie z mniej znaną częścią biografii Henryka Sienkiewicza

 

K.419

czarownica„Gorsze”, czyli o czarownicach, wiedźmach i czarodziejkach w literaturze - 2 godz.

 • sylwetki czarownic, wiedźm i czarodziejek w różnych tekstach kultury, 
 • dyskusja nt. Polowania na czarownice jako forma opresji kulturowej wobec kobiet

 

K.420

dzieciX1 Dlaczego warto czytać? - 1 - 2 godz.

 • czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
 • zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
 • polskie i światowe kampanie promujące czytanie

 

K.421

 Pracownia przyrodnicza

 - mgr Robert Podgórski

Kod

ekoBTZrównoważony rozwój - ekologiczna edukacja globalna - 3 godz.

 • Energia Ziemi – odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
 • energia klimatu – zmiany klimatyczne Ziemi, perspektywy, zagrożenia,
 • energia wody – niebieska planeta

 

K.423


To już było...


Rok szkolny 2015/2016  - Innowacja: Myślę i działam - matematyka inaczej - lekcja otwarta dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Zgierzu. Prowadzący - David Cain - konsultant zgierskiego WODN. 

 

Lekcja 1 - Linie i kwadraty         Lekcja 2 - Król Artur           
filmBT filmBT

 

 

 

Copyright © 2017 WODN w Zgierzu