foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

bO2018

 

 

 

 


Polecamy projekty:

INTEGRACYJNY PLAC ZABAW KRAINA RADOŚCI
W SOKOLNIKACH LESIE

SUBREGION PÓŁNOCNY (obejmujacy powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski i łęczycki)
Subregion:
PN - SUBREGION PÓŁNOCNY (obejmujacy powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski i łęczycki)
Kwota na realizację zadania:
300 000,00 zł
Opis zadania:

Zadanie dotyczy stworzenia integracyjnego placu zabaw Kraina Radości na działce nr 1169 obr. ewid. Sokolniki Las w Sokolnikach Lesie. Będzie to miejsce szczególnej integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami różnych rodzajów, oferujące atrakcje dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych z trudnościami ruchowymi, a także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kraina Radości byłaby zlokalizowana w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw 5 15 55+ oraz działek niezamieszkałych. Główne wejście zaplanowano od ulicy Ozorkowskiej, przy czym możliwe jest umieszczanie furtki w ogrodzeniu tylnym, co umożliwiłoby korzystanie z atrakcji Krainy Radości osobom przyjezdnym, licznie spacerującym nad sokolnickim stawem (własność samorządu gminnego).

ŁÓDZKIE IGRZYSKA SPORTOWE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
SUBREGION PÓŁNOCNY (obejmujacy powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski i łęczycki)

Subregion:
PN - SUBREGION PÓŁNOCNY (obejmujacy powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski i łęczycki)
Kwota na realizację zadania:
62 400,00 zł
 
Opis zadania:

Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Igrzysk Sportowych dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z powiatów: kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, łęczyckiego. Celem głównym igrzysk jest kształcenie w pokoleniu 50+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienie egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowania aktywnego stylu życia. Impreza będzie miała charakter otwarty dla społeczności lokalnej.

 

MOBILNE APARATY USG I RTG PODĄŻAJĄCE ZA MIESZKAŃCAMI POWIATU ZGIERSKIEGO
SUBREGION PÓŁNOCNY (obejmujacy powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski i łęczycki)

Subregion:
PN - SUBREGION PÓŁNOCNY (obejmujacy powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski i łęczycki)
Kwota na realizację zadania:
299 300,00 zł
 
Opis zadania:
 
Projekt dotyczy doposażenia WSS w Zgierzu w nowoczesny przyłóżkowy aparat RTG oraz mobilny aparat USG. Aparat RTG pozwala na wykonywanie zdjęć RTG przy łóżku pacjentów, u których transport jest niemożliwy lub niewskazany - min. noworodków w inkubatorach, pacjentów pediatrycznych, pacjentów z intensywnej terapii oraz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Zakup aparatu USG będzie miał istotny wpływ na zwiększenie dostępności do nowoczesnej, dokładniejszej, szybszej diagnostyki, która przełoży się na poprawę komfortu pacjentów, umożliwi nie tylko efektywne leczenie, ale również sprawną i wnikliwą diagnostykę. Nowoczesne aparaty pozwolą na dokładniejsze badanie oraz lepszą diagnostykę pacjenta, co jest szczególnie ważne w skutecznym i szybkim leczeniu.
Jak głosować? Jednym z wybranych sposobów:
glo
Wydrukowane karty do głosowania można dostać w Portierni
lub w Sekretariacie naszej Placówki. Zapraszamy
Aby zagłosować elektronicznie -   kliknij mnie...  

Copyright © 2017 WODN w Zgierzu