foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

 kraska  

  mgr Dorota Kraska

   Konsultant ds. awansu zawodowego

   Konsultant ds. edukacji matematycznej

   Konsultant ds. pedagogiki ogółnej

    Pracownia Awansu Zawodowego
    Pracownia Matematyczna
Pracownia Pedagogiki Ogólnej

    Dyżur:  czwartek 13.30 - 15.30

    Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  


      

KWALIFIKACJE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek matematyka teoretyczna, specjalność nauczycielska)
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej Zastosowania informatyki dla nauczycieli
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • Studia podyplomowe Coaching dla kadr oświaty
 • Studia podyplomowe Coaching i mentoring w edukacji
 • Kurs pilotażowy dla kandydatów na stanowisko dyrektora w ramach projektu unijnego „Przywództwo edukacyjne”
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Uprawnienia egzaminatora maturalnego z matematyki. Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów matury z matematyki
 • Szkolenie dla ekspertów ds. awansu zawodowego

DOŚWIADCZENIE

 • Edukator, trener, coach
 • Nauczycielka matematyki
 • Autorka artykułów metodycznych dla nauczycieli matematyki zamieszczanych w biuletynie „Pomagamy uczyć” (WSiP)
 • 2007 – 2010 - członek zarządu projektu Obowiązkowa matura z matematyki (realizowanego przez CKE w ramach EFS)
  • Koordynator zespołu ds. szkoleń
  • Uczestnik grupy wsparcia – nauczycieli testujących zadania matury 2010
 • 1992 – 2016 – członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członek Zarządu Głównego SNM (siedem kadencji)
 • 1998 – 2016 - prowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów i kursów doskonalących m.in. w zakresie:
  • awans zawodowy
  • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania
  • komputer w pracy nauczyciela i wychowawcy
  • stosowanie multimediów na lekcjach
  • wprowadzanie metod aktywizujących
  • innowacje pedagogiczne
  • tworzenie i modyfikacja programów nauczania
  • metodyka pracy z uczniem zdolnym
  • metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
  • tworzenie planu poprawy efektywności kształcenia na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych
  • projekt edukacyjny
  • współpraca nauczycieli w szkole w zespołach nauczycielskich
  • techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
  • podstawa programowa (kształtowanie umiejętności kluczowych, zadania szkoły, monitorowanie)
  • kompetencje kluczowe w szkole

Odznaczona Medalem KEN oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu