foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Konferencja w WODN Zgierz
foto1
Cyfrowy wymiar edukacji - w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

 


akr1

 

 

 


 

 getedu4

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

seminaria

Katalog tematów i zapisy online

2018/2019

 


 
 
 
 
kwiecień 2019

 

 

Elementy metodyki przedmiotu Technika    -    Seminarium   -   8 godz. (2 spotkania x 4 godz.)  -   Termin I spotkania2 kwietnia 2019 r.Termin II spotkania4 kwietnia 2019 r. - godz. 16.00, sala 305A - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.208

Adresat: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych Treści: analiza podstawy programowej, organizacja warsztatu pracy, przykładowa karta pracy ucznia, zadanie wytwórcze wykonywane metodą projektu - wykonane na miejscu


Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki    -    Seminarium   -   5 godz.   -   Termin9 kwietnia 2019 r.,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.125

Adresat: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów edukacji Treści: nauczyciele poznają rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów. Docenią ważność formułowania pytań, w tym pytań kluczowych w uczeniu się matematyki


 

maj 2019

 

 

Pomyślmy o przyszłym roku szkolnym  - Seminarium - 4 godz.  -  Termin - 14 maja 2019 r., mejsce - WODN Zgierz  - godz. 16.00, sala 111A,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.353

Adresat: nauczyciele fizyki szkół podstawowychi ponadpodstawowych  Treści: nowa Podstawa programowa z fizyki - co zniej wynika dla naszej pracy po wakacjach


 

czerwiec 2019

 

 

Nowa Podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej  -  Seminarium - 4 godz. - Termin - 4 czerwca 2019 r., - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.95

Adresat: nauczyciele szkół ponadpodstawowych Treści: Nauczyciele poznają założenia nowej podstawy programowej z matematyki oraz warunki i sposoby jej realizacji. Porozmawiają o doborze programów nauczania i podręczników 

 

 

 


To już było...


 

 

27 lutego 2019 r. -

Dylematy edukacji technicznej w szkole - tradycja i nowoczesność

seminarium dra Bronisława Matusza

Oglądane

W drugiej  części spotkania podsumowano wyniki giełdy, wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz przyznano tytuły - 

Twórczy Nauczyciel Województwa Łódzkiego 2019

 okładka jedna strona  
Oglądane
więcej ...

Copyright © 2019 WODN w Zgierzu