foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

seminaria

Katalog tematów i zapisy online


 

 seminaria Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną” nt. "Komunikacja z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną" Seminarium - 4 godz. - Prowadzenie - dr hab Dorota Podgórska-Jachnik - Termin - 22 lutego 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz, godz. 11.00  - Koszt - bezpłatne dla uczestników sieci, dla pozostałych - 30 zł - Rejestracja - K.396s25

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, inne zainteresowane osoby Treści: problemy komunikacji z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, * metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej, * self-adwokatura, * rozwijane asertywności


 seminaria• Komunikacja interpersonalna w relacjach uczeń - nauczyciel matematyki Seminarium - 5 godz. - Prowadzenie - mgr Dorota Kraska - Termin - marzec 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.122

Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich poziomów nauczania Treści: elementy komunikacji interpersonalnej niezbędne w pracy nauczyciela matematyki, * bariery komunikacyjne uczniów, * zasady udzielania informacji zwrotnej, *  sposoby rozwiązywania problemów nauczycieli matematyki z uczniami


seminaria•  Uczeń z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć w szkole - przyczyny zjawiska, objawy, postępowanie Seminarium - 5 godz. - Prowadzenie - mgr Monika Kowalska-Wojtysiak - Termin - kwiecień 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz - Koszt - 40 zł - Rejestracja - K.65

Adresaci: nauczyciele SP Treści: charakterystyka zjawiska Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć, * przyczyny i typy SNO, * czynniki podtrzymujące SNO, * terapia SNO


 seminaria• Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki Seminarium - 5 godz. - Prowadzenie - mgr Dorota Kraska - Termin - kwiecień 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.125

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli Treści: rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów, *  pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym, *  dobór pytań do założonych celów lekcji


seminaria• Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną” Seminarium - 4 godz. - Prowadzenie - dr hab Dorota Podgórska-Jachnik - Termin - maj 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.96s25

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Treści: treści do ustalenia z uczestnikami sieci


 

 

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu