foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
100-lecie Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Nasz Dąb Bartuś 100
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

100 lat ZKN w Zgierzu

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

 


 

 Obowiązek informacyjny

rodo1

seminaria

Katalog tematów i zapisy online

2018/2019


 

październik 2018

 

 

erasmusInformacje o programie Erasmus+  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 4 października 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 15,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.130

Adresat:  dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: informacje o programie Erasmus+  * akcje i sektory przeznaczone dla szkól i placówek edukacyjnych * terminy składania wniosków * zasady przyznawania grantów * uprawnieni beneficjenci * sposoby poszukiwania partnerów

Zaprasza mgr Sebastian Skrobisz


dopalaczePrzeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 9 października 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 17.00 - 19.45,  - Koszt - bezpłatne - lista zamknięta

Adresat: wszyscy zainteresowani Program: Medyczne aspekty zażywania dopalaczy. * W czym uczniowie przechowują substancje psychoaktywne-prezentacja walizki narkotykowej. * Postępowanie nauczyciela w chwili ujawnienia substancji psychoaktywnych przy uczniu.

Zapraszają dr Dariusz Zawadzki, mgr Sebastian Skrobisz, mł. asp. Robert Borowski

Patronat Honorowy

logo MarszalBT       starosta

s25Seminarium sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 12 października 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  -  - Koszt - bezpłatne dla uczestników sieci, dla pozostałych - 30 zł - Rejestracja - K.191

Adresat: nauczyciele, wychowawcy i terapeuci pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, inne zainteresowane osoby

Zaprasza dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik


erasmusJak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 1 - mobilność kadry edukacji szkolnej Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 25 października 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 15.00,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.132

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: praktyczne warsztaty w oparciu o dostępne wnioski * sposoby wypełniania wniosku * konstruowanie budżetu projektu * najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

Zaprasza mgr Sebastian Skrobisz

 


listopad 2018

 

 

erasmusJak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 2 - partnerstwa strategiczne - międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 7 listopada 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 15.00,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.133

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści:praktyczne warsztaty w oparciu o dostępne wnioski * sposób wypełniania wniosku * konstruowanie budżetu projektu * najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców

Zaprasza mgr Sebastian Skrobisz


 erasmusErasmus+ - sektor "Młodzież" - spotkanie informacyjnech Seminarium - 3 godz. - Termin spotkania - 11 listopada 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 15.00,  - Koszt - bezpłatne - Rejestracja - K.159

Adresat: dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna - wszystkie etapy edukacji Treści: Erasmus+ Młodzież jako sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowanego do młodzieży * osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej

Zaprasza mgr Sebastian Skrobisz


dopalacze Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 13 listopada 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 17.00 - 19.45,  - Koszt - bezpłatne - lista zamknięta

Adresat: wszyscy zainteresowani Program: Medyczne aspekty zażywania dopalaczy. * W czym uczniowie przechowują substancje psychoaktywne-prezentacja walizki narkotykowej. * Postępowanie nauczyciela w chwili ujawnienia substancji psychoaktywnych przy uczniu.

Zapraszają dr Dariusz Zawadzki, mgr Sebastian Skrobisz, mł. asp. Robert Borowski


dopalacze • Przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 26 listopada 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 17.00 - 19.45,  - Koszt - bezpłatne - lista zamknięta

Adresat: wszyscy zainteresowani Program: Medyczne aspekty zażywania dopalaczy. * W czym uczniowie przechowują substancje psychoaktywne-prezentacja walizki narkotykowej. * Postępowanie nauczyciela w chwili ujawnienia substancji psychoaktywnych przy uczniu.

Zapraszają dr Dariusz Zawadzki, mgr Sebastian Skrobisz, mł. asp. Robert Borowski


grudzień 2018

 

 

dopalaczePrzeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 4 grudnia 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 17.00 - 19.45,  - Koszt - bezpłatne - lista zamknięta

Adresat: wszyscy zainteresowani Program: Medyczne aspekty zażywania dopalaczy. * W czym uczniowie przechowują substancje psychoaktywne-prezentacja walizki narkotykowej. * Postępowanie nauczyciela w chwili ujawnienia substancji psychoaktywnych przy uczniu.

Zapraszają dr Dariusz Zawadzki, mgr Sebastian Skrobisz, mł. asp. Robert Borowski


 dopalaczePrzeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy wśród dzieci i młodzieży  Seminarium - 4 godz. - Termin spotkania - 11 grudnia 2018 r. - mejsce - WODN Zgierz  - godz. 17.00 - 19.45,  - Koszt - bezpłatne- Rejestracja - K.159

Adresat: wszyscy zainteresowani Program: Medyczne aspekty zażywania dopalaczy. * W czym uczniowie przechowują substancje psychoaktywne-prezentacja walizki narkotykowej. * Postępowanie nauczyciela w chwili ujawnienia substancji psychoaktywnych przy uczniu.

Zapraszają dr Dariusz Zawadzki, mgr Sebastian Skrobisz, mł. asp. Robert Borowski

 

 

 

 


Copyright © 2018 WODN w Zgierzu