foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
foto1
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu

hair saloonZapraszamy do Zgierza

+48 42 716 24 72
wodn@get.edu.pl

WODN w Zgierzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prawo oświatowe

Nr konta:

Bank Pekao SA I O. w Zgierzu

62 1240 3057 1111 0000 3438 7412


 

getedu4

 

 

 


Po 2 stronie korytarza

sz11


promujeLBT


 bip logo

 

 


 f

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Procedura zamawiania wybranego tematu:

Przedstawiciel Placówki zamawiającej czytelnie wypełnia i drukuje druk:

Druk dla Placówki za szkolenie WODN - .pdf - pobierz

Druk dla Placówki za szkolenie WODN - .doc - pobierz

Dokument podpisany przez Dyrektora lub osobę upoważnioną - należy dostarczyć do sekretariatu WODN w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 (osobiście, skan + e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax - 42 716-24-72 w. 31, tradycyjna poczta)


 Katalog tematów

 

Pracownia Awansu Zawodowego

Pracownia Matematyczna

Pracownia Pedagogiki Ogólnej

mgr Dorota Kraska

 

Temat Liczba godzin
Mocne i słabe strony szkoły w kontekście analizy diagnoz prowadzonych przez szkołę  -  więcej... 4 h
Różni uczniowie, różne style nauczania - jak to pogodzić w klasie szkolnej? - indywidualizacja nauczania   -  więcej... 4 h
Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie nauczania i uczenia się -  więcej... 4 h
Monitorowanie Podstawy programowej  -  więcej... 4 h
Metoda projektów - wyzwanie dzisiejszej szkoły i przedszkola - więcej... 4 h
Innowacje pedagogiczne - więcej... 4 h
Badania własne w szkole - refleksja nad własną pracą a nie papierologia! - więcej... 4 h
Rola nauczyciela we współczesnej szkole - więcej... 4 h
Komunikacja interpersonalna w kontaktach z rodzicami - więcej... 4 h
Modyfikacja programów nauczania, innowacje pedagogiczne - więcej... 4 h
Tablica interaktywna w pracy nauczyciela - więcej... 4 h
Wartości w życiu człowieka i szkoły / placówki - więcej... 4 h

 

Pracownia Mediacji Rówieśniczych - Szkolnych

mgr Dariusz Nowak

 

Temat Liczba godzin
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnychwięcej... 3 h
Ocenianie kształtujące - więcej... 3 h
Jak być nauczycielem i przetrwać, czyli skuteczne narzędzia coachingu nauczyciela i wychowawcy wspierające dialog z uczniami i rodziacami - więcej...
 3 h
Mediacje szkolne (rozwiązywanie konfliktów) - nauczyciel jako mediator  - więcej...
3 h
Metody korygujące niepożądane zachowania w szkole oraz skrzynka narzędzi behawioralnych w pracy nauczyciela z "trudnym" dzieckiem - więcej...  3 h
Karta zgłoszenia - tutaj..  

 

 

Pracownia Muzyczna

mgr Ewelina Bień

 

Temat Liczba godzin
Emisja i higiena głosu nauczyciela -  więcej... 3 h
Muzykoterapia w walce z agresją i stresem - więcej... 3 h
Rozwój zdolności ogólnych dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia muzyczne - więcej... 3 h

 

Pracownia Pedagogiki Ogólnej

mgr Robert Podgórski

 

Temat Liczba godzin
Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej  -  więcej... 3 h

 

Pracownia Pedagogiki
Wczesnoszkonej i Przedszkolnej

mgr Anna Sowińska

 

Temat Liczba godzin
Współpraca z rodzicami - jak przygotować i poprowadzić efektywne zebrania / spotkania z rodzicami  -  więcej... 3 h
Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu - sposoby rozmowy z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach - więcej... 3 h

 

Pracownia Plastyczna

dr Cezary Marasiński

 

Temat Liczba godzin
Zajęcia EBRU (malowanie na wodzie) dla rad pedagogicznych  -  więcej... 3 h
Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży - więcej... 3 h

 

Pracownia Przyrodniczna

mgr Piotr Kowalczyk

 

Temat Liczba godzin
Diagnoza potrzeb placówki -  więcej... 4 h
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów - więcej... 2 x 4 h
Metody aktywizujące - więcej... 4 h

 

Pracownia Psychologiczna

mgr Monika Kowalska-Wojtysiak

 

Temat Liczba godzin
Mobbing - charakterystyka zjawiska, przyczyny, zapobieganie  -  więcej... 3 h
Kształtowanie zachowań pożądanych u dzieci i młodzieży - więcej... 3 h
Wypalenie zawodowe nauczyciela - przyczyny, objawy, profilaktyka -  więcej... 3 h
Samouszkodzenia i kryzys suicydalny - więcej... 3 h
Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej / przedszkolnej  -  więcej... 3 h
Palec i główka - czy tylko szkolna wymówka? - Objawy psychosomatyczne zaburzeń nerwicowych występujących u uczniów   - więcej... 3 h

 

Pracownia Ratownictwa Medycznego

dr n. med. Dariusz Zawadzki

 

Temat Liczba godzin
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia 4 h

 

 

Copyright © 2018 WODN w Zgierzu