Kadra zarządzająca

Dyrektor

mgr Lidia Leśniewicz

Wicedyrektor

mgr Robert Podgórski