Konsultanci

Pracownia Awansu Zawodowego, Pracownia Pedagogiki Ogólnej
– mgr Dorota Kraska

Pracownia Filozofii i Etyki, Pracownia Plastyczna
 – dr Cezary Marasiński

Pracownia Informatyczno – Techniczna
– dr Bronisław Matusz

Pracownia Języka Polskiego
 – dr Alicja Matusz – Rżewska

Pracownia Języków Obcych – Nowożytnych
– mgr Małgorzata Figura

Pracownia Kształcenia Zawodowego
– mgr Rafał Ryszelewski

Pracownia Matematyczna, Pracownia Pedagogiki Ogólnej
  – mgr Dorota Kraska

Pracownia Muzyczna
 – mgr Ewelina Bień

Pracownia Pedagogiki Ogólnej
 – mgr Robert Podgórski

Pracownia Pedagogiki Specjalnej
 – dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik

Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej
 – mgr Anna Cain

Pracownia Przyrodnicza
 – mgr Piotr Kowalczyk

Pracownia Psychologiczna
– mgr Marta Kulik

Pracownia Ratownictwa Medycznego
– dr Dariusz Zawadzki

Pracownia Społeczno – Kulturowa,  Pracownia Wychowania Fizycznego
 – mgr Sebastian Skrobisz

Pracownia Mediacji Rówieśniczych – Szkolnych
 – mgr Dariusz Nowak