Kursy kwalifikacyjne

Kurs pedagogiczny instruktora praktycznej nauki zawodu
Adresat: osoby zainteresowane wykonywaniem zadań instruktora praktycznej nauki zawodu
Treści: zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych
Liczba godzin: 48
Osoba prowadząca: Rafał Ryszelewski, r.ryszelewski@get.edu.pl
Termin i miejsce realizacji: 10.2019 01.2020 04.2020, WODN w Zgierzu

Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Adresat: nauczyciele praktycznej nauki zawodu chcący pracować z uczniami z niepełnosprawnościami
Treści: podstawy psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne do pracy dydaktycznej z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, w tym intelektualną
Liczba godzin: 150
Kierownik kursu: Dorota Podgórska-Jachnik, d.podgorska-jachnik@get.edu.pl
Termin i miejsce realizacji: od 12.2019, WODN w Zgierzu

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu zarządzania oświatą
Adresat: nauczyciele aspirujący do piastowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych
Treści: organizacja i zarządzanie oświatą
Liczba godzin: 260
Kierownik kursu: Anna Cain, a.cain@get.edu.pl
Terminy i miejsce realizacji: I 10.2019 – 06.2020 II 05.2020 – 02.2021 WODN w Zgierzu

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Treści: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Liczba godzin: 30 + egzamin
Osoba prowadząca: Dariusz Zawadzki, d.zawadzki@get.edu.pl
Przewidywany termin i miejsce realizacji: 10.2019, WODN w Zgierzu