Pracownia Języków Obcych – Nowożytnych


mgr Małgorzata Figura

Dyżur:  czwartek 12.00 – 14.00
Adres e-mail: m.figura@get.edu.pl     

 

Oferta szkoleniowa pracowni

Kursy trwające:

249 – Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu na poziomie B2 – od 8.10.2019 r.

320 – Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2) – od 14.11.2019 r.

Kursy i warsztaty metodycznestyczeń – marzec:

102 – Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 13.01.2020 r., godz. 10:00 – 12:30

113 – Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 20.01.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

170 – Nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 27.01.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

417 – Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – kurs doskonalący 30 h. Pierwsze spotkanie 1.02.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

423 – Gry i zabawy gramatyczne na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 2.03.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

425 – Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego najmłodszych uczniów – warsztaty metodyczne 3 h – termin 16.03.2020 r. godz. 16:30 – 19:00