Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego


mgr Lidia Leśniewicz – doradztwo zawodowe

Dyżur: Środa 14.30 – 16.30

Adres e – mail: l.lesniewicz@get.edu.pl

mgr Rafał Ryszelewski – przedmioty zawodowe

Dyżur:    Środa   14.30 – 16.30
 Adres e-mail: r.ryszelewski@get.edu.pl

Informacje i strony internetowe przydatne w kształceniu zawodowym na odległość. Wkrótce kolejne

Technik obsługi turystycznej (organizacji turystyki): https://www.rynek-turystyczny.pl/

Technik hotelarstwa: https://www.e-hotelarz.pl/ (login: 123456, hasło: 19d3d1)

Technik turystyki wiejskiej (na obszarach wiejskich): https://www.rynek-turystyczny.pl/

Technik technologii żywności: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Technik%20technologii%20%C5%BCywno%C5%9Bci?&max-results=12

Technik żywienia i gospodarstwa zawodowego: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Technik%20%C5%BCywienia%20i%20gospodarstwa%20domowego?&max-results=12

Technik żywienia i usług gastronomicznych: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Technik%20%C5%BCywienia%20i%20us%C5%82ug%20gastronomicznych?&max-results=12

Cukiernik: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Cukiernik?&max-results=12

Dietetyk: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Dietetyk?&max-results=12

Kelner: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Kelner?&max-results=12

Kucharz: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Kucharz?&max-results=12

Kucharz Małej Gastronomii: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Kucharz%20ma%C5%82ej%20gastronomii.?&max-results=12

Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Operator%20maszyn%20i%20urz%C4%85dze%C5%84%20przemys%C5%82u%20spo%C5%BCywczego?&max-results=12

Piekarz: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/Piekarz?&max-results=12

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: https://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com/search/label/pracownik%20pomocniczy%20obs%C5%82ugi%20hotelowej?

Dokończenie kursu kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kursu kierowników wycieczek szkolnych odbędzie się po zakończeniu przerwy związanej z zagrożeniem koronawirusem