Pracownia Muzyczna

mgr Ewelina Bień

Dyżur on- line WhatsApp 607 220 202 wtorek 10.00-12.00
Dyżur:  wtorek 12.30 – 14.30
Adres e-mail: e.bien@get.edu.pl
Chór Viva https://www.facebook.com/WODN.Zgierz/

Szanowni Państwo, zachęcam do wzięcia udziału w moich
warsztatach on-line.

            Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na kurs na stronie WODN w Zgierzu (http://wodn-ankieta.webaps.pl/) . Następnie proszę wejść w zakładkę e- learning aby utworzyć własne konto (na dole strony wcisnąć – „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta”).
Wówczas otrzymacie Państwo e-maila zwrotnego z prośbą o potwierdzenie udziału w kursie. Jeśli chodzi o płatne szkolenia, proszę wcześniej  dokonać przelewu i udokumentować go.

Kursy na platformie Moodle

08.05.2020 Kurs doskonalący- Metoda Carla Orffa- słowo, muzyka i ruch płatny-15zł

11.05.2020 Kurs doskonalący – Emisja i higiena głosu nauczyciela- 15 zł

18.05.2020 Kurs doskonalący -Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia na zajęciach 15 zł

Seminarium na komunikatorze Zoom

15.05.2020 Seminarium – Problemy głosowe nauczycieli bezpłatne

Po zapisaniu się na seminarium poprzez naszą stronę (http://wodn-ankieta.webaps.pl/), otrzymają Państwo ode mnie link do połączenia na komunikatorze ZOOM. Wówczas, w dzień szkolenia, o wskazanej godzinie rozpoczęcia kursu, należy kliknąć w link. Wtedy automatycznie połączą się Państwo ze mną.

Konsultacje

 W każdy wtorek 10.00-12.00 konsultacje indywidualne dotyczące pracy zdalnej, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i inspiracji do pracy dydaktycznej WhatsApp 607 220 202

Szkolenia stacjonarne

http://wodn-ankieta.webaps.pl/

Styczeń 2020

K.438 Warsztaty metodyczne Wychowanie patriotyczne a muzyka
Termin: 27.01.2020 godz. 16.00
Koszt – 30 zł

Luty 2020

K. 441 Warsztaty metodyczne Emisja i higiena głosu- relaksacje
Termin: 03.02.2020 godz. 16.00
Koszt- 30 zł

K. 439 Warsztaty metodyczne Prowadzenie chóru w szkole
Termin: 22.02.2020 godz. 9.00
Koszt- 30 zł

Marzec 2020

K.440 Warsztaty metodyczne Metoda Carla Orffa- słowo, muzyka, ruch
Termin: 14.03.2020 godz. 9.00
Koszt- 30 zł

K.442 Warsztaty metodyczne Muzyka z filmów i bajek na zajęciach w przedszkolu i w szkole
Termin: 26.03.2020 godz. 16.00
Prowadzenie Anna Myślak- Kozłowska
Koszt- 50 zł

Stała oferta pracowni

K.107 Seminarium Kształcenie głosu nauczyciela
Termin: każdy wtorek godz. 19.00
Bezpłatne

Szkolenia rad pedagogicznych

Temat Treści Adresat Ilość godz.
W krainie św. Mikołaja- kreatywnie na święta W programie warsztatów znajdą się zabawy, piosenki oraz interpretacje instrumentalne i ruchowe utworów związanych z tematyką świąteczną oraz mnóstwo ciekawych pomysłów na zajęcia i przedstawienia świąteczne.     Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli 3
Wychowanie patriotyczne a muzyka W programie warsztatów piosenki patriotyczne oraz przykłady aktywizujących działań, mających na celu rozwój postaw patriotycznych dzieci       Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli 3
Metoda Carla Orffa- słowo, muzyka i ruch Warsztaty opierają się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania metody Carla Orffa na zajęciach z dziećmi.       Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli 3
Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela W programie szkolenia prawidłowa technika oddechowa, ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos, ćwiczenia artykulacyjne poprawiające  wymowę i wyrazistość mówienia oraz zasady higieny głosu.   Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli 3
Kreatywne metody pracy w przedszkolu i w szkole  Warsztaty poświęcone rozwijaniu umiejętności planowania oraz realizowania konstruktywnych i merytorycznych zabaw twórczych.   Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli 3
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss   Warsztaty poświęcone muzyce klasycznej i zastosowaniu jej na zajęciach z dziećmi poprzez różne formy aktywności muzycznej: śpiew, ruch, gra na instrumentach, improwizację.   Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli 3

Konkursy

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs wokalny
Temat Treści Adresat Ilość godz. Termin
Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Cantus” Założenia i cele festiwalu:
1. Popularyzowanie muzyki chóralnej.
2. Prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku solistów i zespołów.
3. Rozwój uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży.
4. Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą    muzyczną.
5. Stwarzanie możliwości  wymiany doświadczeń młodych wykonawców i ich nauczycieli.
Festiwal skierowany do wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych   1 dzień 15.11. 2019

Galeria