Pracownia Muzyczna

mgr Ewelina Bień
Dyżur:  wtorek 13.30 – 15.30
Adres e-mail: e.bien@get.edu.pl  

Wrzesień 2019

Nauczyciel jako aktor i mówca- sztuka prezentacji – warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom prawidłowej techniki wydobycia głosu i sztuki prezentacji.

Termin: 21.09.2019 godz. 9.00- 11.15

Koszt – 30 zł

Oferta pracowni:

Szkolenia

Temat Treści Adresat Ilość godz.
W krainie św. Mikołaja- kreatywnie na święta W programie warsztatów znajdą się zabawy, piosenki oraz interpretacje instrumentalne i ruchowe utworów związanych z tematyką świąteczną oraz mnóstwo ciekawych pomysłów na zajęcia i przedstawienia świąteczne.     Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli 3
Wychowanie patriotyczne a muzyka W programie warsztatów piosenki patriotyczne oraz przykłady aktywizujących działań, mających na celu rozwój postaw patriotycznych dzieci       Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli 3
Metoda Carla Orffa- słowo, muzyka i ruch Warsztaty opierają się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania metody Carla Orffa na zajęciach z dziećmi.       Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli 3
Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela W programie szkolenia prawidłowa technika oddechowa, ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos, ćwiczenia artykulacyjne poprawiające  wymowę i wyrazistość mówienia oraz zasady higieny głosu.   Nauczyciele różnych typów szkół i przedszkoli 3
Kreatywne metody pracy w przedszkolu i w szkole  Warsztaty poświęcone rozwijaniu umiejętności planowania oraz realizowania konstruktywnych i merytorycznych zabaw twórczych.   Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli 3
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss   Warsztaty poświęcone muzyce klasycznej i zastosowaniu jej na zajęciach z dziećmi poprzez różne formy aktywności muzycznej: śpiew, ruch, gra na instrumentach, improwizację.   Nauczyciele różnych typów szkół oraz przedszkoli 3

Konkursy:

Miejsce: WODN w Zgierzu, forma bezpłatna

Temat Treści Adresat Ilość godz. Termin
Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Cantus” Założenia i cele festiwalu:
1. Popularyzowanie muzyki chóralnej.
2. Prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku solistów i zespołów.
3. Rozwój uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży.
4. Wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą    muzyczną.
5. Stwarzanie możliwości  wymiany doświadczeń młodych wykonawców i ich nauczycieli.
Festiwal skierowany do wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych   1 dzień 15.11. 2019
Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży ”Płynąca kolęda” Założenia i cele konkursu: 
1. Kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie kolęd i pastorałek.
2. Umuzykalnienie dzieci i młodzieży.
3. Kształtowanie pozytywnych emocji w związku z działaniami muzycznymi.
4. Podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd.
Konkurs skierowany do wszystkich typow szkół i placówek edukacyjnych   1 dzień 10.01. 2020