Pracownia Muzyczna

mgr Ewelina Bień

Dyżur:  piątek 15.00 – 17.00
    Adres e-mail: e.bien@get.edu.pl  

•  Emisja i higiena głosu nauczyciela –  3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci:  Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i przedszkoli Treści: Podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące budowy i działania narządu głosu * Opanowanie prawidłowej techniki oddechowej * Ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos * Ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wymowę i wyrazistość mówienia * Praca z tekstem z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki, barwy głosu, intonacji i artykulacji * Śpiewanie prostych melodii    –


•  Muzykoterapia na zajęciach z dziećmi – 3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca

Adresaci: Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i przedszkoli Treści: Schemat OZURA (Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaksacja, Aktywizacja), * Działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem, pisaniem i dotykiem, * Aktywne muzykowanie poprzez ruch, śpiew i grę na instrumentach, * Słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie, * Zabawy oparte na swobodnej improwizacji –  


 •  Rozwój mowy dziecka w zabawie  –  3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca
Adresaci: Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i przedszkoli Treści:  zabawy i ćwiczenia poprawiające wyrazistość mowy dzieci

 •  Rozwój zdolności ogólnych dzieci poprzez zabawy i ćwiczenia muzyczne  –  3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca
Adresaci: Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i przedszkoli Treści:  Wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka dla celów wychowawczych, * Umiejętności rozbudzania u dzieci wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu, * Wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój ogólny zdolności dziecka. –


 •  Tańce i muzyka ludowa w przedszkolu i szkole  –  3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca
Adresaci: Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i przedszkoli Treści: zabawy ludowe oraz proste układy choreograficzne do tańców ludowych z różnych regionów Polski 


 Konkursy

• Konkurs wokalny dla dzieci i młodzież „Płynąca kolęda” – Prowadzenie – mgr Ewelina Bień – Termin – 19 stycznia 2018 r. – mejsce – WODN Zgierz  –
Sprawozdanie z przebiegu IV Konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży „Płynąca kolęda”:
Dnia 19 stycznia 2018 roku z inicjatywy konsultanta muzycznego WODN w Zgierzu – Pani Eweliny Bień odbył się IV Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Płynąca kolęda”. Wydarzenie miało miejsce w Sali widowiskowej WODN w Zgierzu, gdzie wystąpiło ok. 150 młodych wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz  innych zainteresowanych placówek edukacyjnych. Nadrzędnym celem konkursu było kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz  prezentacja zdolności i umiejętności wokalnych oraz efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli z regionu Zgierza i okolic. Konkurs dał również możliwość promocji  najzdolniejszych uczniów i ich nauczycieli oraz był  inspiracją do poszukiwań nowych  form pracy artystycznej.            
Występujący oceniani byli przez profesjonalne jury składające się z muzyków (Ewelina Bień, Barbara Marańda, Julia Szwajcer).  Nagrody i wyróżnienia przyznano w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na solistów i zespoły.

 
II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Mniej Znanej „Słowa jak promienie”
 Jako organizatorzy konkursu serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział, a ich opiekunom za przygotowanie swoich podopiecznych. Doceniamy wkład pracy Was wszystkich i zachęcamy do korzystania z naszej oferty, nie tylko konkursowej!

dr Alicja Matusz-Rżewska