Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

mgr Anna Cain
Dyżur: środa 13.00 – 14.00
Adres e-mail: a.cain@get.edu.pl
 
   
Oferta szkoleniowa Pracowni
 
lipiec 2019
 
 
• Zarządzanie oświatą  –  Kurs kwalifikacyjny – 260 godz. – Termin I spotkania II semestru – 14 września 2019 r. – mejsce – WODN Zgierz, godz. 09.00 –  Koszt – 1500 zł – jednorazowo lub w 2 ratach (terminy płatności zostały uzgodnione w trakcie I spotkania)
Adresat: uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele legitymujący się dyplomem ukończnia studiów wyższych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października  2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz.1597) przygotowujący się do pełnienia tej funkcji.
Wpłaty na konto:  Bank Pekao SA I O. w Zgierzu 62 1240 3057 1111 0000 3438 7412

sierpień 2019
   

• Pudło klocków Multilinków, talie kart do gry i możemy rozwijać umiejętności kluczowe  – 
Warsztaty metodyczne – 3 godz. Termin – 12 sierpnia 2019 r. – mejsce – WODN Zgierz  – godz. 10.00, sala 209B – Koszt – bezpłatne – Rejestracja – K.407
Adresat: wszyscy zainteresowani

• Pudło klocków Multilinków, talie kart do gry i możemy rozwijać umiejętności kluczowe  –  Warsztaty metodyczne – 3 godz. Termin – 13 sierpnia 2019 r. – mejsce – WODN Zgierz  – godz. 10.00, sala 209B – Koszt – bezpłatne – Rejestracja – K.407
Adresat: wszyscy zainteresowani

 
• Na spotkania z Rodzicami czas zacząć przygotowania!  – 
Warsztaty metodyczne – 3 godz. Termin – 21 sierpnia 2019 r. – mejsce – WODN Zgierz  – godz. 10.00, sala 209B – Koszt – bezpłatne – Rejestracja – K.408
Adresat: nauczyciele-wychowawcy na starcie lub początkujący nauczyciele

 
• Na spotkania z Rodzicami czas zacząć przygotowania!  –  Warsztaty metodyczne – 3 godz. Termin – 27 sierpnia 2019 r. – mejsce – WODN Zgierz  – godz. 10.00, sala 209B – Koszt – bezpłatne – Rejestracja – K.408
Adresat: nauczyciele-wychowawcy na starcie lub początkujący nauczyciele