Pracownia Plastyczna

dr Cezary Marasiński
Dyżur:  poniedziałek     11.00 – 12.30

             czwartek           14.00 – 15.30

    Adres e-mail: c.marasinski@get.edu.pl ; cezary66@yahoo.com

Szkolenia Rad Pedagogicznych

•  Zajęcia EBRU (malowanie na wodzie) dla rad pedagogicznch –  3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca lub WODN Zgierz

Adresaci:  Rady Pedagogiczne Treści: Ćwiczenia w technice EBRU * Praca zespołowa,
Uwaga: grafika EBRU, znana także jako „malowanie na wodzie”, nie jest odmianą grafiki komputerowej


•  Patriotyzm w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży –  3 godz. – miejsce realizacji – Placówka zamawiająca lub WODN Zgierz

Adresaci:  Rady Pedagogiczne Treści: Wpływ ekspresji twórczej na tożsamość * Treści i uczucia patriotyczne uobecniane w indywidualnej i zbiorowej ekspresji twórczej dzieci i młodzieży,